Barns sång - ett nationellt upprop

Vi är många som delar en oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst och att musikens roll i läroplaner och undervisning i det närmaste försvunnit. Engagemanget i problematiken är stort och många nya initiativ är på gång.

Kungliga Musikaliska akademin har påbörjat en förstudie som har ambitionen att bli ett stort nationellt omfattande projekt där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola.
Läs hela uppropet här.

Läs mer