Röster från insidan

Röster från insidan - en unik konsert. Sångerna till Röster från insidan är baserade på djupintervjuer med 14 kvinnor som sitter eller har suttit i fängelse.

Läs mer

The Last Ship

Den 5 juni 2023 framfördes en körversion av Stings musikal The Last Ship i samband med Göteborgs Jubileumsfestival. Under festivalen fanns också möjlighet att delta i sångstunder för barn, hitta en kör för dig, testa din röst och annat i vår kör-container.

Läs mer