Pilotprojekt på förskolor

Hösten 2021 kör vi igång ett pilotprojekt inom ramen för det nationella projektet Rösträtt - sång på förskolan, där alla förskolor i Västra Götaland har möjlighet att anmäla sitt intresse att delta. Det är ett unikt erbjudande där barngrupp och personal sjunger tillsammans med en av Rösträtts sångcoacher.
 

Läs mer