Körledarkonferens Trondheim

Fredagen den 5 oktober bar det av till Trondheim för att få uppleva min första Nordiska Körledarkonferens.
Vi hann nätt och jämnt checka in på hotellet förrän helgens fullspäckade program hade satt igång!

En vecka innan konferensen skulle äga rum hade alla deltagare på konferensen fått möjlighet att välja seminarium och workshops - så att varje deltagare skulle få ett skräddarsytt program efter egna önskemål.

Dessa workshops upplevde jag visa en bredd över vad kör och körledning kan innebära - både vad gäller repertoar, musikskapande, scenisk framställning, metodik men också typ av kör. Jag fick delta på flera workshops och nedan följer ett urval av de.
Jim Daus Hjernøe höll en workshop där metoden ”The Intelligent Choir (TIC)” presenterades. Metoden går bl.a. ut på att körledare kan inspirera kördeltagare till att ta ansvar för den musikaliska processen i kören genom att jobba med solmisation (att med sång namnge tonerna i durskalan med tillhörande handtecken) samt att använda ett för mig helt nytt teckensystem ”Vocal Painting (VOPA)”. Detta teckensystem är utvecklat för att t.ex. i stunden kunna improvisera fram musik i kören. Teckensystemet låter körledare och kör kommunicera tillsammans i musiken, utan instruktioner och prat.
Två andra workshops som jag deltog på hade fokus på barnkör och gehör.
Här visade en av körledarna en metod som är snarlik solmisation men där kören istället sjunger på siffror i skalan. Här fick vi också bl.a. prova att sjunga poplåtar genom att bygga på och loopa olika musikaliska korta fraser i kören.
Den andra workshopen presenterade norsk folkmusik för barnkörer och där delar av kören fick sjunga bordun- & kompstämmor för att snabbt få fram flerstämmighet i kören.

Under helgen fick vi uppleva tre olika konserter på tre olika platser.
Fredagens konsert var något helt extra, som ägde rum i Nidarosdomen - en av nordens största kyrkor i gotisk stil uppförd på 1000-talet. Tre olika körer, ”Cantus”, ”Nidarosdomens Jentekor” och ”Schola Sanctae Sunnivae”, framförde en repertoar tillsammans med musiker där all musik vävdes samman och gav en alldeles speciell stämning från början till slut och helt utan paus. Den norska folkmusiken mot slutet av konserten klingade oerhört vackert och denna konsert kommer jag verkligen att minnas länge.
På lördagskvällen fick vi lyssna på ”The Norwegian Youth Choir” och ”The Norwegian Soloists’ Choir” som framförde en blandad repertoar i Vår Frue Kirke - också den en fantastisk konsert.
Vokalgruppen ”Pitsj” fick avsluta lördagen med en konsert på galamiddagen.

Vad jag tar med mig från helgen!
Jag har fått träffa och lära känna så många trevliga körledare, kompositörer och sångare från flera olika länder under helgens konferens.
I egenskap av körledare, sångare, kompositör och lärare tror jag att det är oerhört viktigt att få inspiration och påfyllnad genom konserter, fortbildningar, samtal och att få omge sig i nya musikaliska sammanhang tillsammans med andra.
Vid ett sådant här tillfälle blir det extra tydligt att musiken verkligen får människor att mötas och att vi kan lära och lyftas av varandra.
Jag blir så oerhört stolt över mitt yrke - att få jobba med människor som möts tillsammans genom och i musiken, det är ju fantastiskt!

/ Anne Lätt Nyboe