Det är inte magi som skiljer duktiga dirigenter åt, det är övning, övning, övning

Det pratas ofta om bristen på dirigerande kvinnor, både i Sverige och i övriga världen. Jag har ofta tänkt att det kanske är ett alltför bistert klimat för oss unga kvinnor att komma fram i. Och visst är att något händer på vägen upp till pulten -­‐ ju mer prestige som ligger i uppdraget, desto större chans att en man håller i taktpinnen. Glädjande är då att inom FSK upplever jag en stark ström av uppbackning från flera kollegor, många som värnar om oss studenter och gärna vill att vi ska få komma fram. Förra året, på konventet i Malmö, var jag helt ny i det här sammanhanget.

Läs mer