Dessutom...

 
PÅ GÅNG JUST NU
 
 • Rösträtt - sång på förskolan
  En nationell satsning för att stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn till att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. 
   
 • Plattform för scenisk kör
  Vi undersöker möjligheterna att skapa en plattform för scenisk kör i Västra Götalandsregionen.
   
 • Körcentrum i samverkan
  Körcentrum Väst, Körcentrum Syd, Eric Ericson Choral Centre, Körcentrum Nord
   
 • Röster från insidan
  Ett Communityprojekt i samverkan med Kriminalvården i Sverige, där intagna kvinnor beskriver sin verklighet genom nya texter och sånger.
   
 • Deltagande i rundabordssamtal med svenskt körliv om barns sång
   
 • Referensråd för barn och ungas sång i Västra Götalandsregionen
   
 • Deltagande i extern bedömningsgrupp för musikutbildningar inom Göteborgs Universitet

 

TIDIGARE