Körinventering pågår

Körlivet är stort, men hur stort? Det finns idag ingen aktuell statistik över hur många körer som finns i Västra Götaland, vilka som sjunger, vad de sjunger och hur man kan nå körerna. Därför har Körcentrum Väst gett konsulten Tina Andersson i uppdrag att påbörja en körinventering och försöka hitta alla typer av körer i regionen. Tina kommer att kontakta varje kommun, men vi behöver också din hjälp att nå alla körer. 

Välkommen att tipsa om körer i regionen genom att klicka här!