Fortbildning - sång med de allra minsta

Fortbildning för körledare och pedagoger fredag 20 september kl 09.30-12.30.

 

Under ledning av Rösträtts sångcoacher Ingrid Brännström och Alexander Lövmark fokuserar vi nu på framtidens körsångare.

  • Vad behöver jag som ledare veta när det gäller små barns sångröster?
  • Hur kan jag involvera kroppen och fantasin i arbetet med barnen?

Du får tips på sånger, metoder och hur man på olika sätt kan leka och utveckla rösten.

Vi välkomnar både dig som är körledare, men kanske inte jobbat med de allra yngsta barnen tidigare, och dig som vill få ny inspiration. Fortbildningen passar också dig som är musikpedagog utanför körvärlden.

Deltagaravgiften 250 kr (exkl moms) inkluderar också fika, och faktureras i efterhand. För körledare som deltar med sin kör i Sjungikör-festivalen ingår fortbildningen i festivalavgiften, men du anmäler dig separat till fortbildningen genom länken i faktarutan.

Sista anmälningsdag 10 september.

Rösträtt - sång på förskolan är en nationell satsning som vill göra en genomgripande insats för sång på små barns villkor. Alla barn ska få sjunga, leka, uttrycka sig och göra sin röst hörd utifrån sina förutsättningar. Läs mer om Rösträtt här.

 

Fortbildningen arrangeras i anslutning till Sjungikör-festivalen i samverkan med UNGiKÖR och Sensus studieförbund.