Rösträtt - sång på förskolan

Rösträtt – sång på förskolan är en nationell satsning för att stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. Alla Sveriges 21 regioner är anslutna till det nationella samarbetsprojektet och vi arbetar tillsammans för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Alla barn ska få sjunga, leka, uttrycka sig och göra sin röst hörd utifrån sina förutsättningar. Genom Rösträtt - sång på förskolan får barn i hela Sverige tillgång till sång, till sin röst, till sin fantasi och till gemenskap. Rösträtt - sång på förskolan börjar med de allra yngsta och har visionen att de som vuxna ska känna: - Jag kan sjunga!

 

VARFÖR SÅNG?
Forskningen är tydlig - barn som sjunger mår bättre. Sång i tidig ålder skapar kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor.

 

VARFÖR FÖRSKOLAN?
I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Barns hjärnor är som mest formbara före 6 års ålder. Särskilt språkinlärningen påverkas positivt.

 

VARFÖR NU?
Utrymmet för estetiska ämnen i utbildningskedjan har kraftigt minskat eller till och med tagits bort. Barn sjunger mindre i förskolan och kunskapen om små barns röster går förlorad. Vi behöver agera.

 

RÖSTRÄTTS I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

REGIONALA SÅNGCOACHER – Rösträtt rekryterar och rustar sångcoacher som sen gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan. I Västra Götalandsregionen finns regionens röstcoacher med i Kulturkatalogen Väst och det går att boka sångstundspaket med dem via kultursamordnare i respektive kommun.

FORTBILDNING – Inspiration och kunskap. Pedagoger på förskolan erbjuds fortbildning i hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. Vi vill ge personalen självförtroende att använda sin egen sångröst och kunskap om vilket röstläge som passar för små barn.

HÖGSKOLEKURS 2024 - Hösten 2024 ges kursen Sång i förskolan på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Läs mer här!

 

 

Våra regionala sångcoacher (foto: Harald Nilsson)

 

 

Rösträtt - sång på förskolan är ett nationellt projekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum. Projektet har beviljats bidrag från Kulturrådet.
 

Projektdeltagare: Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, GotlandsMusiken, Jämtland Estrad Norr, Kalmar län, Kultur-Gävleborg, Länsmusiken i Stockholm, Musik Hallandia, Musik i Blekinge, Musik i Dalarna, Musik i Uppland, Musik Västernorrland, Norrbottensmusiken, Norrlandsoperan, Scenkonst Sörmland, UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum (Skåne/Kronoberg), Västmanlandsmusiken, Wermland Opera, Örebro konserthus, Östgötamusiken, Unga Spira