SJUNGiKÖR-festival för ungdomar

UNGiKÖR och Körcentrum Väst bjuder in ungdomskörer från hela landet till en hejdundrande festival i Göteborg 20-22 september 2024.

Det blir workshops med inspirerande ledare inom olika musikaliska genrer, gemensamma sångpass med nyskriven repertoar, röstträning, sång på stan och så sjunger vi förstås också för varandra. Helgen avslutas med konsert.

Detaljerad information och anmälningsformulär hittar du på UNGiKÖRs hemsida.

Deadline för anmälan är 15 maj.

I deltagaravgiften ingår golvboende på Hvitfeldtska gymnasiet, mat, deltagande i workshops och konserter samt noter.  Medlemmar i UNGiKÖR betalar en lägre avgift, men alla ungdomskörer från 12 år och uppåt är välkomna till festivalen.


Ramtider
Incheckning från kl 15.30 fredag 20 september. Därefter invigning och gemensam sång i Tabernaklet kl 17.30.
Avslutningskonsert söndag 22 september kl 14.00-ca 15.20.

I samband med festivalen erbjuder vi också fortbildning för körledare fredag 20 september i samverkan med Kungliga Musikaliska Akademiens projekt Ny musik för unga röster. Dessutom körledarkurs om Rösträtt - sång med de allra minsta. Ledare som deltar med sin kör i SJUNGiKÖR-festivalen får gå på dessa fortbildningar utan extra kostnad.

Samverkansparter: Kungliga Musikaliska Akademin/Sjungande barn samt Sensus.