Konsultationer

Körcentrum Väst kan sammanföra människor och organisationer så att nya samarbeten uppstår. Hör gärna av dig om du ligger i startgroparna för en sångaktivitet och behöver tips hur du kan gå vidare. 

Körcentrum Väst samarbetar ofta med andra, både i närområdet, regionalt och nationellt. Ibland finns vi också med i internationella körsammanhang. Vi bistår gärna med vår körexpertis och erfarenhet av stora och små projekt.  

 

 Just nu samarbetar vi med 

- Regional Musik Sverige och Barn & unga-producenter inom YAM Sweden med en långsiktig satsning över hela landet för att stimulera barns sjungande. Projektet heter Rösträtt - sång på förskolan, och regionalt kommer vi bland annat att rekrytera och rusta sångcoacher med arbetsområde förskolan, erbjuda fortbildning för personal och delta i utvecklingen av ett digitalt musikbibliotek med sånger anpassade för små barn.

- ROT- produktion och frilansande kulturarbetare i flera Community-projekt med nya dokumentärkörverk, som bygger på djupintervjuer med människor.

 

 

 

Ett axplock av tidigare samarbeten 

Göteborg & Co (European Choir Games 2019, Kulturkalaset,Vetenskapsfestivalen)
Sveriges körförbund (arrangörsutbildning för körer)
Sensus studieförbund, Bilda (fortbildningsdagar, körprojekt)
Högskolan för scen och musik (workshops, utveckling av magisterprogram i kördirigering)
Nääs konsthantverk (Nääs körfestival)
Göteborgs Konserthus (Höstlovskören)
Stadsdelen Västra Hisingen (Nykör- för gamla och nya svenskar)
Svenska Kyrkan (fortbildningsdagar)
Europeiska radio- och TV-unionen, EBU (Eurovision Choir of the Year 2019)
Sångensemblen Amanda (metodutvecklingsresidens, internationellt gästspel)
Föreningen Sveriges körledare (mentorsprogram för körledare)
Destinationsbolaget TME Borås, Sensus, Kulturskolan Borås m fl (Borås Körfest 2021)
Röstforum Väst (fortbildningsdag om Barnen - våra viktigaste röster)