Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionens Förvaltningen för kulturutveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur korcentrum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från korcentrum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Problem vid kontrast mellan bakgrund och förgrund
  Det finns till exempel länkar och andra delar på webbplatsen som inte har tydliga kontraster.
 • Problem vid navigering på webbplatsen
  Problem vid navigering genom att enbart använda tangentbordet på en dator. Det går att navigera i menyer och den huvudsakliga informationen, men vissa funktioner är inte åtkomliga via tangentbordet.
 • Problem vid tydligt fokus vid navigering med enbart tangentbord
  Det är inte alltid visuellt tydligt att fokus ändras när användaren förflyttar sig med tangentbordet på webbplatsens sidor
 • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder av text som saknar alternativtext.
 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel fel rubriknivåer.
   

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av korcentrum.se. Senaste bedömningen gjordes den 18 September 2020.

Senaste bedömningen gjordes den 18 September 2020 och är godkänd av Marit Zetterström