Inspirationsdag om communityarbete för kör och musiker

Vill du veta mer om hur körsång och musik kan användas på ett medskapande sätt? Då är fortbildningen den 7 maj kl 15.00-18.45 på House of Possibilitas i Göteborg någonting för dig!

Inspirationsdagen vänder sig till dig som arbetar inom kulturområdet, till exempel som körledare, pedagog, musiker och sångare.

 

Community är en metod för att arbeta deltagarbaserat, där processen är lika viktig som målet. Kanske sång kopplat till en plats eller tillsammans med en viss grupp av människor. Deltagarna gör egna konstnärliga val i skapandeprocessen, med guidning av professionella musiker. Arbetssättet ger möjlighet för deltagarna att växa som individer och stärkas, både som människor och samhällsmedborgare.

Vi visar exempel på olika communityprojekt och du får chans att diskutera kring och fundera över hur du själv skulle vilja använda sången och musiken som verktyg i ett communitybaserat arbete. Dagen avslutas med att sångensemblen Iris framför delar ur körverket Röster från insidan.

Du kommer bland andra att möta teaching artists i The Lullaby project, körledaren Carin Åkesson som jobbar med sång inom kriminalvården, Ingrid Brännström från HSM’s kurs Den undervisande musikern samt kollegor till Körcentrum Väst som länge jobbat med olika communityprojekt i Kulturförvaltningen i VGR.

 

Sista anmälningsdag 19 april. Du anmäler dig via länken i faktarutan till höger/nedan.

Inspirationsdagen kostar ingenting, men om du återtar din anmälan mindre än 14 dagar före aktiviteten faktureras du en administrationsavgift på 150 kronor.

Vi bjuder på fika under dagen.

 

Dagen arrangeras av Körcentrum Väst och Nätverket för community-musik VGR.